You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Позив за учешће у пројекту "Подршка за будућност"

27. Децембар, 2017

ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОЗИВА
 

ОБАВЕШТЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ УГОСТИТЕЉИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА

20. Децембар, 2017
На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, бр. 113/2017), а у вези са  Уредбом о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

5. Децембар, 2017
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 54-57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
.
ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

23. Новембар, 2017
На основу члана 16 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 99/2016), Општинска управа општине Сокобања - Одељење за финансије и наплату јавних прихода, доноси

Састанак у вези са грејањем на биомасу

1. Август, 2017
У четвртак 21. јула 2017. године у згради Градске управе у Зајечару одржан је састанак поводом представљања пројекта преласка на биомасу као нови енергент.
Сакупљач садржаја