You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

5. Децембар, 2017
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 54-57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
.
ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

23. Новембар, 2017
На основу члана 16 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 99/2016), Општинска управа општине Сокобања - Одељење за финансије и наплату јавних прихода, доноси

Састанак у вези са грејањем на биомасу

1. Август, 2017
У четвртак 21. јула 2017. године у згради Градске управе у Зајечару одржан је састанак поводом представљања пројекта преласка на биомасу као нови енергент.

Висећи мост код Жупана

1. Август, 2017

Привремени прелаз преко реке Моравице поред плаже “Жупан“ постављен је 27. јула 2017. године

СЕСАЛАЧКИ КОТЛИЋ

24. Јул, 2017
Месна заједница Сесалац у суботу 29. јула 2017. године крај Сесалачке пећине организује манифестацију под називом „Сесалачки котлић“.

ДРУГИ ГРИН ХАРТ ФЕСТ – „GREEN HEART FEST SOKOBANJA“

19. Јул, 2017


Под покровитељством општине Сокобања, Организација за туризам и културу Сокобања, у сарадњи са Удружењем музичке подршке "Комитет", организује други „Грин харт фест“ (Green Heart Fest).

Сакупљач садржаја