Формирање Регионалне туристичке организације „Југоисточна Србија“Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије - сектор за туризам и Општина Сокобања организоваће у уторак, 31.08.2010. године састанак везан за формирање Регионалне туристичке организације „Југоисточна Србија“ (у даљем тексту РТО). Састанку ће, поред државног секретара за туризам др Горана Петковића и државног секретара за НИП Милана Ђокића, присуствовати и градоначелник Зајечара као и председници општина зајечарског и пиротског округа, представници Туристичке организације Србије, Националне туристичке корпорације, представници РАРИС-а, Немачке агенције за техничку помоћ ГТЗ као и директори локалних туристичких организација.
 Циљ формирања РТО је стварање институционалног оквира за креирање регионалне туристичке понуде, повећање туристичке атрактивности и конкурентности уз мање трошкове за сваку општину појединачно.

Стратегијом развоја туризма Републике Србије до 2015. године предвиђено је формирање туристичких кластера ради успешнијег позиционирања Србије као релевантне дестинације на међународном туристичком тржишту. Овом стратегијом су дефинисани следећи кластери: 1. Војводина; 2. Београд; 3. Југозападна Србија; и 4. Југоисточна Србија.
Институционална инфраструктура за постојање ових кластера је формирана за сва три кластера изузев југоисточне Србије. Иницијална средства за формирање РТО „Југоисточна Србија“ обезбедила је општина Сокобања кроз регионални пројекат „DMO Eastern Serbia“ који се реализује у оквиру Програма прекограничне сарадње.
 

ddd