Актуелни конкурси

Расписује/Донатор КОНКУРС ИЗВОР РОК
Министарство привреде 500 милиона динара за почетнике у пословању ЛИНК 31. 01.2018
.
ЈП Зеленило Сокобања ИНТЕРНИ КОНКУРС - Стручни сарадник на пословима рачуноводства ЛИНК 28.12.2016.
ЈП Зеленило Сокобања ИНТЕРНИ КОНКУРС - Сарадник за техничке и посебне послове ЛИНК 28.12.2016.
ЈП Зеленило Сокобања ИНТЕРНИ КОНКУРС - Машиниста – руковаоц комбинованом радном машином ЛИНК 28.12.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ВАЖНО - ИСПРАВКА ИНТЕРНИ КОНКУРС ЛИНК  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА МАТИЧНИХ КЊИГА – ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЛИНК
03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ РУКОВАЊА ГРАЂЕВИНСКОМ МАШИНОМ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ БЛАГАЈНЕ, ОБРАЧУНА ЗАРАДА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ ВРШЕЊА НАДЗОРА НАД ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - КООРДИНАТОР ЗА МЛАДЕ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - КОМУНАЛНО – ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР ЛИНК 03.10.2016.
ООПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ИМОВИНСКО -ПРАВНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ПРИБАВЉАЊА УСЛОВА ОД ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВАШЋЕЊА, РЕГИСТРАТОР РЕГИСТРА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНА СОКОБАЊА ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА  2017. ГОДИНУ
ЛИНК 31. октобaр 2016
ОПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У СВИЊАРСТВУ  КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КУПЉЕНЕ  ПРИПЛОДНЕ НАЗИМИЦЕ  У ИЗНОСУ ОД 50 % ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЛИНК  
ОПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КУПЉЕНУ  ПЧЕЛАРСКУ ОПРЕМУ, КОШНИЦЕ И РОЈЕВЕ  ПЧЕЛА У ИЗНОСУ ОД 50 % ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЛИНК  

OПШТИНА СОКОБАЊА
КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ИНДУСТРИЈСКОГ, ЗАЧИНСКОГ И ЛЕКОВИТОГ БИЉА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  ИЗГРАДЊЕ СУШАРА  У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У
2016. ГОДИНИ
ЛИНК  
OПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ КРОЗ КУПОВИНУ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ  КОД ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА У 2016. ГОДИНИ ЛИНК  
OПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КУПЉЕНУ  ПРИПЛОДНУ ЈАГЊАД И ЈАРАД У ИЗНОСУ ОД 50 % ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЛИНК  
OПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  ИЗГРАДЊЕ ХЛАДЊАЧЕ  У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ ЛИНК  
OПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ  ПОДИЗАЊУ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ  САДНИЦА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА У 2016. ГОДИНИ ЛИНК  
ОПШТИНА СОКОБАЊА
Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за финансирање програма у области спорта из буџета општине Сокобања
у 2015. години
ЛИНК 23.01.2015.
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Кокурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима ЛИНК 15.11.2014.
ОПШТИНА СОКОБАЊА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ КРОЗ КУПОВИНУ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ ЛИНК 25.10.2014.
ОПШТИНА СОКОБАЊА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЛЕКОВИТОГ БИЉА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЛИНК 25.7.2014.
ОПШТИНА СОКОБАЊА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ ЛИНК 25.7.2014.
ОПШТИНА СОКОБАЊА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА ЛИНК 25.7.2014.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС  Конкурс траје до 01.12.2013. године Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима ЛИНК 01.12.2013.
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Позив за подношење предлога пројекта за унапређење положаја особа са инвалидитетом ЛИНК 29.11.2013
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС Подршка руралном развоју кроз инвестиције у примарној производњи за подизање произвводних засада воћа ЛИНК 31.12.2013
УСАИД Јавни позив послодавцима/ програм обуке младих у приватним предузећима ЛИНК 17.11.2013
ЕНЕЦА Ниш Покрени се за посао ЛИНК 31.12.2013.
Национална агенција за регионални развој Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке женском предузетништву ЛИНК 24.06.2013.
Министарство финансија и привреде РС Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде за 2013. годину ЛИНК 01.09.2013
ОПШТИНА СОКОБАЊА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма удружења са територије општине Сокобања ЛИНК 22.04.2013.
ОПШТИНА СОКОБАЊА Субвенционисани кредити за регистроване приватне станодавце и угоститеље ЛИНК 31.12.2013.
Национална служба за запошљавање Конкурси Националне службе за запошљавање ЛИНК 26.04.2013.
Студентска добротворна организација Центар за координацију "Уједињена Србија" Конкурс за ученике и студенте ЛИНК 30.04.2013.
СИЕПА Конкурс СИЕПА за подстицај извоза ЛИНК 26.04.2013.
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Конкурс за доделу средстава за развој традиционалних заната  ЛИНК 12.04.2103.
Фонд за развој Републике Србије Кредити Фонда за развој Републике Србије у 2013. години ЛИНК  
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом  ЛИНК 15.03.2013
Компанија "Phillip Morris" Програм „Покрени се за посао“  ЛИНК 28.02.2013.
УСАИД Програм обуке из области хотелијерства и угоститељства за младе ЛИНК 24.12.2012

ОПШТИНА СОКОБАЊА

Субвенционисани кредити за регистроване приватне станодавце и угоститеље

ЛИНК
 

МЕРР

Конкурс за доделу кредитих средстава за подстицање квалитета туристичке понуде за 2012. годину

 
www.merr.rs 01.09.2012

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС

„Start up“ кредити по програму фонда за 2012. годину-предузетници

 
www.fondzarazvoj.gov.rs

 
 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС

Кредитирање старих уметничких заната по програму Фонда за 2012. годину www.fondzarazvoj.gov.rs

 
 

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

Програм раног развоја www.fondzaranirazvoj.rs

 
31.08.2012.

Национална агенција за регионални развој

Увођење и ширење тржишта еко-иновативних производа „ECO-INOVATION 2008-2013 http://www.icr.rs/tag/nacionalna-agencija-za-regionalni-razvoj/ 6.09.2012.

Амбасада Краљевине Норвешке

Конкурс за развој цивилног друштва и локалне заједнице www.norveska.org.rs