Библиотека „Стеван Сремац”

Алексе Маркишића 1
18230 Сокобања


Кратак опис делатности:

Прикупљање, обрада, чување и коришћење књига, часописа и новина, списа, музичких дела, репродукција уметничких слика и цртежа, картографских публикација, планова насеља, фоно докумената...


Тел./Фаx: 018/830-251

e-mail: sbbiblioteka@open.telekom.rs

Директор: Јасмина Илић-Паљевић

Жиро рачун: 840-501664-91
ПИБ: 100692359

 

 

ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СЕ ВАША ОМИЉЕНА КЊИГА НАЛАЗИ У ФОНДУ КЊИГА БИБЛИОТЕКЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ ”

 

 

COBISS СИСТЕМ ПРЕТРАГЕ (Напомена: пројекат је још увек у тест фази-није унесен комплетан фонд књига)

ddd