Јавно предузеће Зеленило-Сокобања

Јавно предузеће Зеленило-Сокобања

Војислава Илића 2

18230 Сокобања


23.10.2017. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

е-mail: zelenilosokobanja@gmail.com

 

Директор: Бојан ТодосијевићЖиро рачун: 205-0000000238972-02

ПИБ: 109750670