Заменик председника општине

Владимир Миловановић
.

контакт: zamenik@opstinasokobanja.com