ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА

 

Slika

Кратак опис делатности:

Туристичка организација Сокобања је званични институционални носилац развоја и промоције туризма Сокобање на домаћем и иностраном тржишту, координише активности привредних и других субјеката у туризму на територији општине Сокобањаобавља и друге послове из члана 39. Закона о туризму и активности у складу са одлукама оснивача и Статутом. Функционише као јавна служба – установа.

 

Aдреса:

Ул. Трг ослобођења, бр. 2, Сокобања

Тел./Фаx

1.       Управа и туристичко информативни центар: 018 833 988;

2.       Директор: 830 271;

Web: www.tosokobanja.rs

e-mail: office@tosokobanja.rs

Текући рачун: 840-1157664-27; 

ПИБ: 100692367

MБ: 17020889

Директор: Љубинко Миленковић

ddd