Председник и заменик скупштине општине Сокобања

Председник Скупштине општине Сокобања
 

Драгољуб Јевтић

Контакт: skupstina@opstinasokobanja.com

Заменик председника Скупштине

Маријана Маркишић

Контакт: skupstina@opstinasokobanja.com