Центар за социјални рад


Немањина бб
18230 Сокобања

Кратак опис делатности:

Социјална заштита и обезбеђивање социјалне сигурности грађана

Пословно име: Центар за социјални рад „Сокобања“ Сокобања

Седиште:Немањина бб,18230 Сокобања

 

Матични број: 07992432

ПИБ           102023652

 

Шифра делатности: 88.99

Назив делатности: социјална заштита

 

Контакт телефон: 018/ 830-436

Интернет адреса:

Е-маил: sokobanja.csr@minrzs.gov.rs         

 

РУКОВОДСТВО 

 

Директор: Владимир Павловић

Надзорни одбор:Ружица Ђорђевић,председник,Милица Станојевић,члан,Љубиша Антић,члан

 

Управни одбор:Ана Наумовски,председник,Милан Панић,члан,Станко Стијеповић,члан

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациони део директор,супервизор,водитељ случаја,шеф рачуноводства,чистачица, Број запослених 5


 

ddd