Од данас грађани општине Сокобања Решења о утврђеном порезу на имовину добијају у електронско сандуче на Порталу еУправа

E uprava 2

Сокобања, 30. јул, 2020. године - Грађани општине Сокобања који имају регистрован профил на Порталу еУправа од данас добијају електронско Решења о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину путем нове услуге електронске доставе у своје Јединствено електронско сандуче на овом порталу.

ddd

ОБАВЕШТЕЊЕ

Радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Бранка Ђурића изводиће се од 27.07.2020.године. За несметано извођење радова неопходно је да се приватна возила не паркирају на улици.

ddd

Обавештење - санитарни прегледи

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да ће санитарни прегледи, које спроводи Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар, у наредном периоду бити организовани на адреси ул. Војислава Илића бр.2, у Великој сали изнад просторија које користи ватрогасно-спасилачка јединица. О терминима и организацији прегледа, субјекте ће обавештавати  Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар.

ddd

Обавештење

У вези са одлукама Владе РС, донетих на седници 16. јула 2020. године, у вези са спречавањем ширења вируса COVID-19, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сокобања, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 17.07.2020. године,

ddd

НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

ddd

Обавештење

Радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Бањичкој у Сокобањи изводиће се у периоду од 16.07.2020. до 16.08.2020. године сваког дана у времену од 07:00 до 17:00 часова. За несметано извођење радова неопходне је да се приватна возила не паркирају на улици.

ddd

УРЕДБA о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

"Службени гласник РС", бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020.

ddd

Умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине

Поштовани,

Обавештавамо вас да су од 6.12.2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.

Такса за електронску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.

ddd