Стручно оспособљавањe незапослених лица – приправника – волонтера

Општинска управа Сокобања у сарадњи са Националном службом за запошљавање Филијала Зајечар, испостава Сокобања расписује Конкурс за учешће у финансирању незапослених лица VII степена стручне спреме, у својству приправника – волонтера, без заснивања радног односа, ради оспособљавања за самосталан рад у струци и полагања приправничког односно стручног испита.
 

ddd

Општини Сокобања одобрен пројекат за финансирање из позива ЕУ - Exchange 3

Делегација Европске уније у Републици Србији и Стална конференција градова и општина организовали су 25. марта 2011. године церемонију свечаног потписивања уговора са градовима/општинама којима су одобрени пројекти на основу другог позива у оквиру EXCHANGE 3 програма.


ddd

Информатор о раду органа општине Сокобања

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа («Сл.гласнк РС» бр. 68/2010) објављује се Информатор о раду
ddd

Могућност за бесплатну промоцију приватног смештаја

У оквиру активности израде новог прoмотивног материјала туристичке понуде општине Сокобања,  Канцеларије за локални економски развој опшине Сокобања, позива све категорисане приватне станодавце да за потребе припреме штампаног Каталога приватног смештаја у Сокобањи, доставе описне податке у електронском облику  и дигиталне фотографије својих смештајних капацитета.
ddd

Успешан наступ на 33. Међународном сајму туризма у Београду


Више стотина посетилаца задржало се на штанду “Југоисточне Србије” на коме је, међу седам општина региона, своју туристичку понуду представила Сокобања. Пажњу посетилаца привукао је атрактивно уређен штанд, а посебно изведени програмски садржаји.
ddd