Информатор о раду органа општине Сокобања

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа («Сл.гласнк РС» бр. 68/2010) објављује се Информатор о раду
ddd

Могућност за бесплатну промоцију приватног смештаја

У оквиру активности израде новог прoмотивног материјала туристичке понуде општине Сокобања,  Канцеларије за локални економски развој опшине Сокобања, позива све категорисане приватне станодавце да за потребе припреме штампаног Каталога приватног смештаја у Сокобањи, доставе описне податке у електронском облику  и дигиталне фотографије својих смештајних капацитета.
ddd

Успешан наступ на 33. Међународном сајму туризма у Београду


Више стотина посетилаца задржало се на штанду “Југоисточне Србије” на коме је, међу седам општина региона, своју туристичку понуду представила Сокобања. Пажњу посетилаца привукао је атрактивно уређен штанд, а посебно изведени програмски садржаји.
ddd

Посета државног секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде општини Сокобања

Поводом одобравања првог субвенционисаног кредита из Фонда за развој пољопривреде општине Сокобања, Сокобању је 27.12.2010. године посетио државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде г-дин Жељко Радошевић. Том приликом је са челницима општине Сокобања и представником пословне банке посетио газдинство Ђокић Срђана из села Шарбановца коме је кредит и одобрен.
ddd

Пројекат упошљавања жена у сеоским подручјима

Предлог пројекта за упошљавање жена из сеоских подручја општине Сокобања, којим је Етнолошка радионица „Етнос“ из Сокобање конкурисала на Конкурсу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за подршку развоју непољопривредних активности на селу за 2010.годину, прихваћен је од стране Министарства и очекује се реализација пројектних активности у наредном пери
ddd