Успешно реализована акција ДДК

Црвени крст Сокобања и Институт за трансфузију крви Србије 15.07.2011. године су успешно реализовали Летњу акцију добровољног давалаштва крви. Од укупно пријављених 196 грађана, прикупљене су 164 јединице крви.
 

ddd

Дан општине Сокобања - Влада Јапана донирала ЈKП "Напредак" камион


Влада Јапана донирала је Јавном предузећу "Напредак" из Сокобање камион ауто-смећар. Возило за сакупљање смећа, чија је вредност приближно 58.000 ЕУР, предузећу "Напредак" предао је амбасадор Јапана у Србији Тошио Цунозаки.
ddd

Стручно оспособљавањe незапослених лица – приправника – волонтера

Општинска управа Сокобања у сарадњи са Националном службом за запошљавање Филијала Зајечар, испостава Сокобања расписује Конкурс за учешће у финансирању незапослених лица VII степена стручне спреме, у својству приправника – волонтера, без заснивања радног односа, ради оспособљавања за самосталан рад у струци и полагања приправничког односно стручног испита.
 

ddd

Општини Сокобања одобрен пројекат за финансирање из позива ЕУ - Exchange 3

Делегација Европске уније у Републици Србији и Стална конференција градова и општина организовали су 25. марта 2011. године церемонију свечаног потписивања уговора са градовима/општинама којима су одобрени пројекти на основу другог позива у оквиру EXCHANGE 3 програма.


ddd

Информатор о раду органа општине Сокобања

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа («Сл.гласнк РС» бр. 68/2010) објављује се Информатор о раду
ddd