Организација за туризам и културу

Трг Ослобођења 2
18230 Сокобања


Кратак опис делатности:

Јавна служба чији је примарни циљ унапређење и допринос успешнијем пословању привреде, обављање послова у функцији промоције и пропаганде туризма као и обављање делатности из области културе, oрганизација  туристичких манифестација као и културних дешавања...

Тел./Фаx

1.       Управа и туристичко информативни центар: 018 833 988

2.       Директор: 830 271

3.       Аква парк "Подина" : 018 833 978

Web: www.otks.org.rs

e-mail: office@otks.org.rs

Жиро рачун: 840-1157664-27;  840-1044668-97

Директор: Љубинко Миленковић

ПИБ: 100692367
ddd