Јавна Набавка 27/19

ЈАВНА НАБАВКА
Радови на изради истражне бушотине ИБКК 1 и
истражноексплоатационог бунара ИБКК 1 са хидрогеолоким
истраживањима и израдом елабората о резервама
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 29.07.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 29.07.2019. године
 

Додатне информације и појашњења: ОВДЕ 26.08.2019. године

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 03.09.2019. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 10.09.2019.

ddd