Jaвна набавка 33/19 - Радови на реконструкцији биоскопа „Моравица“

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Радови на реконструкцији биоскопа „Моравица“
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКЕ БРОЈ 33/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 06.09.2019.

Конкурсна документација: ОВДЕ 06.09.2019. 

Додатно појашњење ОВДЕ 03.10.2019.

Измена конкурсне документације: ОВДЕ 03.10.2019. године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: ОВДЕ 03.10.2019. године

Измена конкурсне документације II: ОВДЕ 08.10.2019. године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда II: ОВДЕ 08.10.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 22.10.2019.

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 04.11.2019.

ddd