У току су ИПАРД јавни позиви за набавку новог трактора, за изградњу објеката и набавку нове опреме и механизације

ИПАРД 2 програм ЕУ- Мера 1 Четврти Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава  у набавку новог трактора. Рок за подношење захтева је од 24. септембра до 25. новембра 2019. године.  

Информације у вези расписаног Јавног позива  можете прочитати кликом на линк:  http://uap.gov.rs/vesti/ipard-ii/raspisan-ipard-javni-poziv-za-nabavku-novog-traktora-2/

ИПАРД 2 програм ЕУ - Мера 1 Пети Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава – куповину нове механизације и опреме, као и изградњу објеката. Рок за подношење захтева за одобравање права на подстицаје је од 24. септембра до 23. децембра 2019. године.  

Информације у вези расписаног Јавног позива  можете прочитати кликом на линк:   http://uap.gov.rs/vesti/ipard-ii/raspisan-javni-poziv-za-ipard-podsticaje-u-okviru-mere-1-za-izgradnju-objekata-i-nabavku-opreme-i-mehanizacije/

ddd