НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА,СА ПЛАНОМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА, НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОШ„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“У СОКОБАЊИ

Поступак јавне набавке мале вредности бр. 39/19
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 22.10.2019. године

Позив за подношење понуда: ОВДЕ 22.10.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 04.11.2019. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 19.11.2019. године

 

ddd