ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈA ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

JН 24/20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 04.08.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 04.08.2020. годинe

Додатно појашњење 1 ОВДЕ 06.08.2020. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 06.08.2020. године

Обавештење о додели Уговора ОВДЕ 17.08.2020.

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 ОВДЕ 01.09.2020. године

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 ОВДЕ 01.09.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 ОВДЕ 01.09.2020. године

ddd