Jaвне набавке

JН 8/18 Услуга линијског превоза путника 23. Фебруар 2018
Набавка огревa ЈН 6/2018 22. Фебруар 2018
ЈАВНА НАБАВКА–Набавка горива ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/18 6. Фебруар 2018
Набавка електричне енергије ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4/18 1. Фебруар 2018
ЈАВНА НАБАВКА–Набавка горива JН бр. 2/18 15. Јануар 2018
ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - УСЛУГЕ ПОМОЋ У КУЋИ JН 3/18 - Дневне услуге у заједници 12. Јануар 2018
Набавка услуге личног пратиоца ЈН 1/18 од 11.01.2018. године 11. Јануар 2018
Прикупљање понуда за набавку радова – Замена цеви за гејање у објекту Суда за прекршаје 11.01.2018. године. 11. Јануар 2018
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услугe – Израда акта о процени ризика у обезбеђењу лица, имовине и пословања, путем наруџбенице Предмет јавне набавке је услуга Израде акта о процени ризика у обезбеђењу лица, имовине и пословања. 18. Децембар 2017
Радови на изради II фазе велике сцене Летње позорнице "Врело" у Сокобањи ЈН 25/17 од 10.11.2017. године 10. Новембар 2017
УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ И ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЈН 24/17 од 3.11.2017. 3. Новембар 2017
Јавна набавка - Помоћ у кући ЈН мале вредности бр. 23/17 од 01.11.2017. године 1. Новембар 2017
ИЗРАДА И МОНТАЖА ЈАВНИХ ТОАЛЕТА ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр:22/17 од 25.10.2017. 25. Октобар 2017
Капитално одржавање тротоара у улицама Хајдук Вељковој и Немањиној ЈН 21/17 од 20.10.2017 20. Октобар 2017
Уређење пољских путева ЈН 20/17 од 17.10.2017. 17. Октобар 2017