Јавне набавке

Јавна набавка бр. 9/2019

Јавна Набавка 9/19 - Пројекат геолошких истраживања на локацији ,,Кркино Кућиште" у Сокобањи.
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 08.02.2019. године
Позив за подношење понуде: ОВДЕ 08.02.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 13.02.2019. године

Измена Конкурсне документације ОВДЕ 13.02.2019. године

ddd

Jавна набавка - услуге физичко техничког обезбеђења

Јавна набавка мале вредности - Број 7/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 17.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 17.01.2019. године

Додатно појашњење ОВДЕ 21.01.2019. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 21.01.2019. године

ddd

Ј А В Н И  П О З И В за прикупљање понуда за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији Општине Сокобањa

Поступак доделе јавног уговора о јавно-приватном партнерству са елементима концесије, бр. 6/2019
.
ddd

На основу чл. 9. став 7. Закона о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'', бр. 88/2011 104/2016 и 95/2018), чл. 10. став 1., чл. 11. став 1. тачка 6), чл.

ddd

Јавна набавка - Услуге личног пратиоца детета

ЈАВНА НАБАВКА MAЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.2/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 10.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 10.01.2019. године

Додатно појашњење овде 14.01.2018,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОВДЕ 22.01.2019. године

ddd

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА

ЈАВНА НАБАКАМАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈАВНА НАБАВКА бр.1/19
ddd

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОВДЕ 08.01.2019. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ 08.01.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 21.01.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОВДЕ 05.02.2019. године

ddd