Jaвне набавке

Уређење пољских путева ЈН 20/17 од 17.10.2017. 17. Октобар 2017
JН - Помоћ у кући ЈН 19/17 од 09.10.2017. 9. Октобар 2017
Набавка услугe - Контрола плодности и садржаја тешких метала пољопривредног земљишта на подручју општине Сокобања Набавка путем наруџбенице 04.10.2017. године 4. Октобар 2017
Позив за прикупљање понуда за набавку услуга – Израда Пројектно-техничке документације за реконструкцију објекта ОШ“Митрополит Михаило“ у Сокобањи Набавка путем наруџбенице 29.09.2017. 29. Септебар 2017
О Г Л А С За прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО" ,Бр. 60-1029/1-17 oд 26.09.2017. године 26. Септебар 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга надзора над извођењем радова на санацији коловоза ОП6 и ОП 2 на територији оптине Сокобања 19.09.2017. 19. Септебар 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга израде катастарско-топографског плана за потребе израде техничке документације 19.09.2017. 19. Септебар 2017
Јавна набавка израда монтажних јавних тоалета ЈН бр.18/17 од 12.09.2017. године 12. Септебар 2017
Замена столарије на објекту ПУ „Буцко“ Сокобања ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-05/17 од 17.08.2017. 17. Август 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку радова путем наруџбенице Рушење објеката изграђених без грађевинске дозволе 14. Август 2017
Лични пратилац детета Прикупљање понуда за набавку услугe путем наруџбенице 03.08.2017 3. Август 2017
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у Сокобањи Позив за прикупљање понуда путем наруџбенице 02.08.2017. 2. Август 2017
Услуге хидролошких истраживања JН 17/17 од 19.07.2017 19. Јул 2017
Израда пројеката за реконструкцију улица у Сокобањи JН бр. 16/17 19. Јул 2017
Услуге хидрогеолошких истраживања ЈН бр. 15/17 23. Јун 2017