Jaвне набавке

Услуге хидрогеолошких истраживања ЈН бр. 15/17 23. Јун 2017
Набавка новог путничког аутомобила ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/17 19. Јун 2017
Услуге комуникација за потребе Општинске управе општине Сокобања ЈАВНА НАБАВКА бр. 13/17 16. Јун 2017
ПОЗИВ за прикупљање понуда за набавку услуга Израда Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за повезивање државног пута IIА реда број 217 са Коридором X ( Е-75) 25. Мај 2017
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗГРАДЊА МОСТА НА ЛЕПТЕРИЈИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/17 24. Мај 2017
Одржавање софтверских програма ЈН 11/17 Обавештавање о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 10. Мај 2017
Текуће одржавање јавне расвете и постављање новогодишње расвете ЈН 10/2017 од 24.04.2017. 24. Април 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга Пружање логопедских услуга за децу предшколског и школског узраста 20. Април 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга - Израда пројектно техничке документације за изградњу колектора Набавка путем наруџбенице - III Брoј: 404-41-1/2017 19. Април 2017
Изградња монтажне куће ЈН 9/17 од 18.04.2017. 18. Април 2017
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА С.Ш. „ БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ У СОКОБАЊИ ЈН 1/2017 ОД 12.04.2017. 12. Април 2017
Набавка опреме за теретану на отвореном ЈН 8/17 од 16.03.2017. 16. Март 2017
О Г Л А С За прикупљање понуда за реализацију путовања деце припремних предшколских група на једнодневну екскурзију у радној 2016/2017. години. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО" бр. 031-309/1-17 10. Март 2017
Набавка аутомобила за саобраћајну полицију ЈН 7/17 од 03.03.2017. 3. Март 2017
Набавка огрева Јавна набавка мале вредности ЈН 6/17 од 27.02.2017. 27. Фебруар 2017