Јавне набавке

ЈН 18/20 - НАБАВКА УСЛУГЕ ЗБРИЊАВАЊЕ ОПАСНОГ ОТПАДА НАСТАЛОГ КОД РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОШ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ СА АНАЛИЗОМ УЗОРКА

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА ЛИНК ОВДЕ. 31.08.2020. ГОДИНЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА ЛИНК ОВДЕ. 31.08.2020. ГОДИНЕ

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 18.09.2020.године

ddd

П О З И В за прикупљање понуда за набавку добара – Грађевинскoг материјала за побољшање услова становања породица избеглица

П О З И В
за прикупљање понуда за набавку добара – Грађевинскoг материјала за побољшање услова становања породица избеглица
ddd

ПОЗИВ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА ЛИНК 

ОВДЕ 26.08.2020. ГОДИНЕ

ddd

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈA ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

JН 24/20
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 04.08.2020 године

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 04.08.2020. годинe

Додатно појашњење 1 ОВДЕ 06.08.2020. године

Измена конкурсне документације ОВДЕ 06.08.2020. године

ddd