Jaвне набавке

Текуће одржавање јавне расвете и постављање новогодишње расвете ЈН 10/2017 од 24.04.2017. 24. Април 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга Пружање логопедских услуга за децу предшколског и школског узраста 20. Април 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга - Израда пројектно техничке документације за изградњу колектора Набавка путем наруџбенице - III Брoј: 404-41-1/2017 19. Април 2017
Изградња монтажне куће ЈН 9/17 од 18.04.2017. 18. Април 2017
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА С.Ш. „ БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ У СОКОБАЊИ ЈН 1/2017 ОД 12.04.2017. 12. Април 2017
Набавка опреме за теретану на отвореном ЈН 8/17 од 16.03.2017. 16. Март 2017
О Г Л А С За прикупљање понуда за реализацију путовања деце припремних предшколских група на једнодневну екскурзију у радној 2016/2017. години. ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО" бр. 031-309/1-17 10. Март 2017
Набавка аутомобила за саобраћајну полицију ЈН 7/17 од 03.03.2017. 3. Март 2017
Набавка огрева Јавна набавка мале вредности ЈН 6/17 од 27.02.2017. 27. Фебруар 2017
Текуће одржавање мермерног шеталишта ЈН мале вредности бр. 5/17 од 17.02.2017. 17. Фебруар 2017
Набавка опреме за теретану на отвореном ЈН 4/17 од 09.02.2016. 9. Фебруар 2017
Угаљ и огревно дрво за потребе грејања ПУ "Буцко" Сокобања ЈН мале вредности бр. 404-03/17 од 03.02.2017. 4. Фебруар 2017
Услуге линијског превоза путника ЈН 3/17 од 02.02.2017. године 2. Фебруар 2017
Јавна набавка - набавка електричне енергије ПУ "Буцко" Сокобања JН бр. 404-02/17 од 30.01.2017. 30. Јануар 2017
ЈНМВ Прехрамбени производи за потребе исхране деце ПУ "Буцко" 26.01.2017 26. Јануар 2017