Jaвне набавке

Замена столарије на објекту ПУ „Буцко“ Сокобања ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-05/17 од 17.08.2017. 17. Август 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку радова путем наруџбенице Рушење објеката изграђених без грађевинске дозволе 14. Август 2017
Лични пратилац детета Прикупљање понуда за набавку услугe путем наруџбенице 03.08.2017 3. Август 2017
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у Сокобањи Позив за прикупљање понуда путем наруџбенице 02.08.2017. 2. Август 2017
Услуге хидролошких истраживања JН 17/17 од 19.07.2017 19. Јул 2017
Израда пројеката за реконструкцију улица у Сокобањи JН бр. 16/17 19. Јул 2017
Услуге хидрогеолошких истраживања ЈН бр. 15/17 23. Јун 2017
Набавка новог путничког аутомобила ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/17 19. Јун 2017
Услуге комуникација за потребе Општинске управе општине Сокобања ЈАВНА НАБАВКА бр. 13/17 16. Јун 2017
ПОЗИВ за прикупљање понуда за набавку услуга Израда Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за повезивање државног пута IIА реда број 217 са Коридором X ( Е-75) 25. Мај 2017
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА - ИЗГРАДЊА МОСТА НА ЛЕПТЕРИЈИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/17 24. Мај 2017
Одржавање софтверских програма ЈН 11/17 Обавештавање о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 10. Мај 2017
Текуће одржавање јавне расвете и постављање новогодишње расвете ЈН 10/2017 од 24.04.2017. 24. Април 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга Пружање логопедских услуга за децу предшколског и школског узраста 20. Април 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга - Израда пројектно техничке документације за изградњу колектора Набавка путем наруџбенице - III Брoј: 404-41-1/2017 19. Април 2017