Jaвне набавке

Радови на изради II фазе велике сцене Летње позорнице "Врело" у Сокобањи ЈН 25/17 од 10.11.2017. године 10. Новембар 2017
УРЕЂЕЊЕ ФАСАДЕ И ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ НА ЗГРАДИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЈН 24/17 од 3.11.2017. 3. Новембар 2017
Јавна набавка - Помоћ у кући ЈН мале вредности бр. 23/17 од 01.11.2017. године 1. Новембар 2017
ИЗРАДА И МОНТАЖА ЈАВНИХ ТОАЛЕТА ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр:22/17 од 25.10.2017. 25. Октобар 2017
Капитално одржавање тротоара у улицама Хајдук Вељковој и Немањиној ЈН 21/17 од 20.10.2017 20. Октобар 2017
Уређење пољских путева ЈН 20/17 од 17.10.2017. 17. Октобар 2017
JН - Помоћ у кући ЈН 19/17 од 09.10.2017. 9. Октобар 2017
Набавка услугe - Контрола плодности и садржаја тешких метала пољопривредног земљишта на подручју општине Сокобања Набавка путем наруџбенице 04.10.2017. године 4. Октобар 2017
Позив за прикупљање понуда за набавку услуга – Израда Пројектно-техничке документације за реконструкцију објекта ОШ“Митрополит Михаило“ у Сокобањи Набавка путем наруџбенице 29.09.2017. 29. Септебар 2017
О Г Л А С За прикупљање понуда ради остваривања специјализованих програма које остварује предшколска установа ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БУЦКО" ,Бр. 60-1029/1-17 oд 26.09.2017. године 26. Септебар 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга надзора над извођењем радова на санацији коловоза ОП6 и ОП 2 на територији оптине Сокобања 19.09.2017. 19. Септебар 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку услуга израде катастарско-топографског плана за потребе израде техничке документације 19.09.2017. 19. Септебар 2017
Јавна набавка израда монтажних јавних тоалета ЈН бр.18/17 од 12.09.2017. године 12. Септебар 2017
Замена столарије на објекту ПУ „Буцко“ Сокобања ЈАВНА НАБАВКА бр. 404-05/17 од 17.08.2017. 17. Август 2017
П О З И В за прикупљање понуда за набавку радова путем наруџбенице Рушење објеката изграђених без грађевинске дозволе 14. Август 2017