ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 13/18

Израда п ројектно - техничке документације за реконструкцију водовода у насељима Подина, Медник, Чука II и Чука III

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ОВДЕ  15.05.2018. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ОВДЕ  15.05.2018. године