Капитално одржавање тротоара у улицама Хајдук Вељковој и Немањиној

ЈН 21/17 од 20.10.2017

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ОВДЕ.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОВДЕ

24.10.2017. Додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности - Капитално одржавање тротоара у улицама Хајдук Вељковој и Немањиној, ЈН бр. 21/17 ОВДЕ

16.11.2017. Обавештење о заклјученом Уговору за ЈН 21/17 ОВДЕ