Јавни позиви

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 54-57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
.
ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

20.10.2017.године

У складу са чланом 3. и чланом 4. Одлуке о су/финансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Сокобања (Сл.лист општине Сокобања бр.46/16 и 19/17)

ОПШТИНА СОКОБАЊА
расписује

Обавештење

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу да није потребна процена утицаја  пројекта  базна станица мобилне телефоније  „Језеро“ - NI143 NIU143  Сокобања.

PDF Документ можете преузети ОВДЕ.

Обавештење

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност да ће се презентација нацрта Студије о могућностима грејања на територији општине Сокобања одржати дана 29.08.2017.године са почетком у 9:00 часова у малој сали скупштине општине Сокобања улица Светог Саве 23.

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за привреду, локални економски развој
и заштиту животне средине
          О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Јавни позив за давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82 у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-58-1/2017 од 28.07.2017. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82, упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив за прикупљање понуда за откуп

Средња школа „Бранислав Нушић“ и Основна школа „Митрополит Михаило“ из
Сокобање објављују
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за откуп
 

1. пећи на чврсто гориво (котлови) - 3 комада, тежине приближно 1t сваки

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - за издавање локација на мермерном шеталишту за постављања покретних - привремених објеката

На основу решења председника Општине Сокобања I Број: 352-96-1/2017 од 19.04.2017 године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање покретних - привремених објеката на мермерном шеталишту у Сокобањи
ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ –