Јавни позиви

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ УВИД

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СОКОБАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ УВИД

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на територији општине СОКОБАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ
О
ЈАВНОМ УВИДУ
ПОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
на територији општине  СОКОБАЊА

ЈАВНИ УВИД  ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-е СОКОБАЊА У КАНЦЕЛАРИЈИ БР. 20 У ТРАЈАЊУ ОД 08.03.2017.ГОД. ДО 15.03.2017. ГОД.

РАЗМАТРАЊE НАЦРТА ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ – ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА МЕРМЕРНОМ ШЕТАЛИШТУ

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАЗМАТРАЊУ НАЦРТА ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ – ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА МЕРМЕРНОМ ШЕТАЛИШТУ

.
.

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора - трибина школског игралишта у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-26-2/2016 од 01.12.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб - испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује

Обавештење процена утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

                    О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

Република Србија
Општинска управа
Општине Сокобања
Број: службено
Дана: 06. 09. 2016. године
СОКОБАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ
   ЗА КОРИСНИКЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи,  I Број: 361-19-2/2016 од 30.08.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул.