Јавни позиви

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ПОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на територији општине СОКОБАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ
О
ЈАВНОМ УВИДУ
ПОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
на територији општине  СОКОБАЊА

ЈАВНИ УВИД  ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-е СОКОБАЊА У КАНЦЕЛАРИЈИ БР. 20 У ТРАЈАЊУ ОД 08.03.2017.ГОД. ДО 15.03.2017. ГОД.

РАЗМАТРАЊE НАЦРТА ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ – ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА МЕРМЕРНОМ ШЕТАЛИШТУ

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАЗМАТРАЊУ НАЦРТА ПЛАНА ПОСТАВЉАЊА МОНТАЖНИХ – ПОКРЕТНИХ ОБЈЕКАТА НА МЕРМЕРНОМ ШЕТАЛИШТУ

.
.

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора - трибина школског игралишта у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-26-2/2016 од 01.12.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб - испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује

Обавештење процена утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

                    О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

Република Србија
Општинска управа
Општине Сокобања
Број: службено
Дана: 06. 09. 2016. године
СОКОБАЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ
   ЗА КОРИСНИКЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи,  I Број: 361-19-2/2016 од 30.08.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул.

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора , у ул. Светог Саве бр. 7- Ресторан „АДА“у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-18-2/2016 од 24.08.2016. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора ,  у ул. Светог Саве  бр. 7- Ресторан „АДА“, упућује