Јавни позиви

Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Одељење за привреду, локални економски развој
и заштиту животне средине
          О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Јавни позив за давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82 у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-58-1/2017 од 28.07.2017. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82, упућује
ЈАВНИ ПОЗИВ

Јавни позив за прикупљање понуда за откуп

Средња школа „Бранислав Нушић“ и Основна школа „Митрополит Михаило“ из
Сокобање објављују
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за откуп
 

1. пећи на чврсто гориво (котлови) - 3 комада, тежине приближно 1t сваки

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - за издавање локација на мермерном шеталишту за постављања покретних - привремених објеката

На основу решења председника Општине Сокобања I Број: 352-96-1/2017 од 19.04.2017 године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање покретних - привремених објеката на мермерном шеталишту у Сокобањи
ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ –

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ - за издавање локација за постављање покретних – привремених објеката – рекламних табли на мермерном шеталишту

На основу Решења председника Општине Сокобања I Број: 352-96-2/2017 од 10.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање  покретних – привремених објеката – рекламних табли  на мермерном шеталишту у Сокобањи

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -

Јавни надметање за издавање локација на простору бившег АМД за постављање покретних – привремених објеката предвиђених Планом запремања бившег АМД у Сокобањи

На основу Решења председника Општине Сокобања I Број: 352-176/2017 од 26.05.2017. године, Комисија за спровођење поступка јавног надметања за постављање покретних – привремених објеката  на простору бившег АМД  у Сокобањи

ОГЛАШАВА
- ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ -

Јавни позив за јавно надметање ради давања у закуп непокретности за продају сладоледа на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи

На основу члана III. Одлуке о давању у закуп непокретности за продају сладоледа на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи, „Службени лист општине Сокобања бр. 12/17), председник општине Сокобања оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ