You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Позив за учешће у пројекту "Подршка за будућност"

27. Децембар, 2017

ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОЗИВА
 

ОБАВЕШТЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ УГОСТИТЕЉИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА

20. Децембар, 2017
На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, бр. 113/2017), а у вези са  Уредбом о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ТРУБАРЕВАЦ

5. Децембар, 2017
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
у складу са чланом 54-57. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- одлука УС, 50/13 одлука – УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14)
.
ОГЛАШАВА
ЈАВНИ УВИД

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

23. Новембар, 2017
На основу члана 16 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, број 99/2016), Општинска управа општине Сокобања - Одељење за финансије и наплату јавних прихода, доноси

Састанак у вези са грејањем на биомасу

1. Август, 2017
У четвртак 21. јула 2017. године у згради Градске управе у Зајечару одржан је састанак поводом представљања пројекта преласка на биомасу као нови енергент.

Висећи мост код Жупана

1. Август, 2017

Привремени прелаз преко реке Моравице поред плаже “Жупан“ постављен је 27. јула 2017. године

Сакупљач садржаја