You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Реализација буџета за месец август 2011. године

8. Август, 2011

Погледајте детаљни приказ прихода и расхода буџета општине Сокобања за месец јануар 2011. године на следећој страни.

Успешно реализована акција ДДК

19. Јул, 2011

Црвени крст Сокобања и Институт за трансфузију крви Србије 15.07.2011. године су успешно реализовали Летњу акцију добровољног давалаштва крви. Од укупно пријављених 196 грађана, прикупљене су 164 јединице крви.
 

Дан општине Сокобања - Влада Јапана донирала ЈKП "Напредак" камион

24. Јун, 2011


Влада Јапана донирала је Јавном предузећу "Напредак" из Сокобање камион ауто-смећар. Возило за сакупљање смећа, чија је вредност приближно 58.000 ЕУР, предузећу "Напредак" предао је амбасадор Јапана у Србији Тошио Цунозаки.

Стручно оспособљавањe незапослених лица – приправника – волонтера

27. Мај, 2011
Општинска управа Сокобања у сарадњи са Националном службом за запошљавање Филијала Зајечар, испостава Сокобања расписује Конкурс за учешће у финансирању незапослених лица VII степена стручне спреме, у својству приправника – волонтера, без заснивања радног односа, ради оспособљавања за самосталан рад у струци и полагања приправничког односно стручног испита.
 

Општини Сокобања одобрен пројекат за финансирање из позива ЕУ - Exchange 3

12. Април, 2011
Делегација Европске уније у Републици Србији и Стална конференција градова и општина организовали су 25. марта 2011. године церемонију свечаног потписивања уговора са градовима/општинама којима су одобрени пројекти на основу другог позива у оквиру EXCHANGE 3 програма.

Информатор о раду органа општине Сокобања

16. Март, 2011

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа («Сл.гласнк РС» бр. 68/2010) објављује се Информатор о раду

Сакупљач садржаја