You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Јавни конкурс - за финансирање програма/пројеката у области спорта из буџета општине Сокобања у 2016.години

12. Фебруар, 2016
На основу члана 11. став 1. и  члана  20. Одлуке о условима и начину финансирања потреба у области спорта („Службени лист општине Сокобања“, бр. 4/2014), и Одлуке о буџету општине Сокобања за 2016. годину  („Службени лист општине Сокобања“, бр. 24/2015), председник општине Сокобањa, расписује
.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

4. Фебруар, 2016
На основу члана 7. и 8. Одлуке о начину финансирања пројеката удружења из буџета општине Сокобања („Сл. лист општине Сокобања“, број 4/2014, 24/14), Одлуке о буџету општине Сокобања за 2016. годину („Сл. лист општине Сокобања, број  24/15),  председник општине Сокобања, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

Једнократна помоћ пензионерима на територији општине Сокобања

1. Фебруар, 2016
На седници СО Сокобања одржаној 29. јануара 2016. године, донета је одлука о финансијској помоћи пензионерима са територије општине Сокобања чији је износ пензије  до 15.000,00 РСД. Финансијска помоћ биће исплаћена једнократно у току прве половине 2016. године.

Завршна конференција "Транспарентна управа, добра управа"

24. Децембар, 2015

Поводом завршетка пројекта „Транспарентна управа, добра управа“, у среду 23. децембра, у просторијама  општине Сокобања одржана је завршна конференција пројекта.

Позив угоститељима за ваучере у туризму

16. Децембар, 2015
На основу Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину („Службени гласник РС”, бр. 103/15), а у вези са Уредбом о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у Републици Србији, Министарство трговине, туризма и телекомуникација објављује

Делегација амбасаде Републике Пољске у посети Сокобањи

11. Децембар, 2015

Посредством Одбора за људска права – Мајданпек, на територији општине Сокобања у току 2015. године успешно су реализована два пројекта. Ови пројекти су финансирани у оквиру Пољске развојне сарадње Министарства спољних послова Републике Пољске, подсредством амбасаде ове земље у Београду.

Потписани уговори о суфинансирању пројеката општине Сокобања

11. Децембар, 2015
Председник општине Сокобања Димитрије Лукић потписао је Уговор о реализацији пројекта општине Сокобања „Унапређење живота старих лица у општини Сокобања “ са министром за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александром Вулином. Укупна вредност пројекта износи 1.484.680,00 динара.
 

Израда публикације Каталог угоститељске понуде општине Сокобања

7. Децембар, 2015
У циљу ефикасније промоције туристичке понуде општине Сокобања, Одељење за привреду и локални економски развој општине Сокобања припрема израду штампаног Каталога угоститељске понуде у Сокобањи.

Помоћ Републике Пољске здравственим установама у Сокобањи

4. Децембар, 2015

„Meдицински aпaрaти зa oткривaњe срчaних бoлeсти“ je трeћи прojeкaт нeвлaдинe oргaнизaциje „Oдбoр зa људскa прaвa-Majдaнпeк“ из Majдaнпeкa, крoз чиjу рeaлизaциjу су купљeни мeдицински aпaрaти зa Дoм здрaвљa Сoкoбaњa.

Сакупљач садржаја