You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

ЈАВНИ УВИД У ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СТАМБЕНОМ СЕКТОРУ (ЛАПЕЕ)

23. Новембар, 2016
ОБАВЕШТЕЊЕ
О ЈАВНОМ УВИДУ У
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СТАМБЕНОМ СЕКТОРУ (ЛАПЕЕ)

ЈАВНИ УВИД  ЋЕ БИТИ ОДРЖАН У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-е СОКОБАЊА У КАНЦЕЛАРИЈАМА  БР.9 И БР. 20 У ТРАЈАЊУ ОД 24.11.2016.ГОД. ДО 08.12.2016. ГОД.

ИНТЕРНИ КОНКУРС - Општинска управа општине Сокобања

16. Септебар, 2016
22.09.2016. ИСПРАВКА - Интерни конкурс ОВДЕ

Општини Сокобања додељена средства за припрему инфраструктурних пројеката

16. Септебар, 2016

Министарство привреде, је након спроведеног јавног позива, донело одлуку да са 80 милиона динара подржи 40 локалних самоуправа у припреми инфраструктурних пројеката за унапређење индустријских и пословних зона, инкубатора и кластера, обнављање браунфилд локација, као и развијање саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ/ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

29. Август, 2016

Р е пу б л и к а  С р б и ј а
Општина Сокобања
Општинска управа
БРОЈ: 320-179/2016
Датум:29.08.2016. године


ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ/ГРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Јавни увид - Пројекат за изградњу и реконструкцију локалног цевовода

22. Август, 2016
Обавештава се јавност да је носилац пројекта, Општина Сокобања, поднела захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА за изградњу и реконструкцију локалног цевовода за дистрибуцију воде на к.п.бр. 5761, 5118, 5119, 5120, 5772, 4718 и 5769 у КО Сокобања
Сакупљач садржаја