О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГАДЊУ ВИКЕНД ОБЈЕКТА ЗА ПОВРЕМЕНИ БОРАВАК У ТУРИСТИЧКЕ СВРХЕ

на к.п.бр. 2189 у КО Врмџа, урађеним од стране радње за пројектовање и инжењеринг „МЕЛ“ из Алексинца, број 34/18, у предмету број 350-603/2018 од 26.12.2018.године, подносиоца захтева Радојковић Миладинка из села Трговиште, Сокобања.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЈЕ У ПРОСТОРИЈАМА ЗГРАДЕ СО-Е СОКОБАЊА у канцеларији број 17 у времену од 9:00 до 11:00 сати у периоду од 09.01. до 15.01.2019.године

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ddd