О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност да је носилац пројекта, Општина Сокобања,улица Светог Саве број 23, поднела захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА извођења радова на реконструкцији и доградњи водовода у улицама Краља Петра I, Светог Саве, Митрополита Михаила, Миладина Живановића, 27.марта и Војводе Мишића на к.п.бр.3374, 5774, 5767, 5645, 5771/1, 5118, 5759/1, 5233, 5766, 5764/1, 5773/1, 5776/1, 5763, 4783/2, 5762, 5379, 5778, 3559 у КО Сокобања на територији општине Сокобања. 
 

Обавештење можете преузети кликом на линк ОВДЕ.

ddd