ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-Набавка рачунарске опреме

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.16/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 28.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 28.03.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 09.04.2019. године

Обавештење о закљученом ОВДЕ 22.04.2019. године

ddd