НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ВОДА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ-СОКОБАЊА“

Поступак јавне набавке мале вредности
ЈН бр.14/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 28.03.2019. године
Конкурсна документација: ОВДЕ 28.03.2019. године

Одлука о додели уговора ОВДЕ 10.04.2019.године

Oбавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 22.04.2019. године

ddd