ЈАВНИ ОГЛАС - за издавање места за постављање привремених објеката  за продају бижутерије и сувенира као и издавање места за постављање садржаја за дечији забавни и спортски програм

На основу члана 5. став 3. Одлуке о монтажним објектима („Службени лист општине Сокобања“ број 32/17, 15/18 и 11/19), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),  Плана општег распореда места за постављање монтажних објеката  и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број  11/19) , Председник општине Сокобања расписује:

- ЈАВНИ ОГЛАС -

за издавање места за постављање привремених објеката  за продају бижутерије и сувенира као и издавање места за постављање садржаја за дечији забавни и спортски програм  предвиђених Планом општег распореда места за постављање монтажних објеката и опреме на територији општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“ број 11/19).

Преузми оглас са изјавама ОВДЕ

Графички прилози ОВДЕ и ОВДЕ

ddd