Набавка услуга ложења топловодних котлова

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр.28/19
ddd

Позив за подношење понуде: ОВДЕ 25.07.2019. године

Конкурсна документација: ОВДЕ 25.07.2019. године

Одлука о обустави поступка ОВДЕ 09.08.2019. године

Обавештење о обустави поступка ОВДЕ 19.08.2019. године

ddd