Применом нових технологија до уштеде времена и укидања шетања од шалтера до шалтера

Општинска  управа општине Сокобања је у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу поставила 2  ПОС терминала и то у просторијама услужног центра (шалтер сали) и  у канцеларији локалне пореске администрације.

Плаћање путем ПОС терминала уштедеће време, смањити дужину чекања у редовима и елиминисати одлазак грађана до поште или банке и поновни долазак на шалтер управе.

Захваљујући пуштању у рад ових терминала грађани приликом плаћања пореза на имовину, административних  и других такси за издавања Извода из матичних књига или Уверења о држављанству, као и приликом покретања неких административних поступака више неће морати уплату да врше попуњавањем уплатница и плаћањем на шалтерима поште или банака, већ ће то моћи да ураде једноставним провлачењем платне картице (DINACARD, VISA, MASTERCARD) без обзира на банку издаваоца.

 Применом нових технологија,  општинска управа жели да на једном месту омогући корисницима својих услуга брзу и ефикасну реализацију административних  процедура.

ddd