Набавка софтвера за ГИС

Поступак јавне набавке мале вредности JН бр.37-19
ddd

Конкурсна документација: ОВДЕ 22.10.2019. године

Позив за подношење понуда: ОВДЕ 22.10.2019. године

Одлука о додели Уговора ОВДЕ 06.11.2019. године

Обавештење о закљученом Уговору ОВДЕ 20.11.2019 године

ddd