ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА

ЈАВНА НАБАВКА бр.1/20
ddd

Конкурсна документација ОВДЕ 14.01.2020. године

Позив за подношење понуда ОВДЕ 14.01.2020. године

Записник о отварању понуда ОВДЕ 22.01.2020. године 

Извештај о стручној оцени понуда: ОВДЕ 24.01.2020. године

Одлука о додели уговора: ОВДЕ 24.01.2020. године

Обавештење о закљученом уговору ОВДЕ 05.02.2020. године

ddd