ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - РАД ОУ СОКОБАЊА

ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ, ОБУСТАВЉА СЕ РАД СА СТРАНКАМА ПУТЕМ НЕПОСРЕДНОГ КОНТАКТА.

СВИ ЗАХТЕВИ СЕ МОГУ УПУТИТИ ПОШТОМ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА E-MАИЛ info@opstinasokobanja.com

ЕЛЕКТРОНСКЕ ВЕРЗИЈЕ ЗАХТЕВА МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ:

Матична служба

Локална пореска администрација

Категоризација објеката у домаћој радиности 

Дечија заштита

Захтев за остваривање права на једнократну новчану помоћ за новорођено дете ОВДЕ

Борачка заштита: Маја Михајловић тел. 063 8 871 879

Остали обрасци/захтеви 

Захтев за издавање потврде о статусу расељеног лица са Косова и Метохије ОВДЕ

З А Х Т Е В за издавање решења о енергетски угроженом купцу ОВДЕ

Обавештење - право на родитељски додатак

У циљу остваривања права на родитељски додатак и локална давања родитељи новорођене деце уписанe у матичне књиге рођених Републике Србије, а за која, услед тренутне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, није извршена пријава пребивалишта у оквиру услуге „е-Беба“, могу се обратити Министарству унутрашњих послова, Управи за управне послове путем e-mail адресе drzavljanstvalk.odsekuup@mup.gov.rs.

Приликом обраћања родитеља који имају исту адресу пребивалишта, неопходно је да један од родитеља, уз навођење података о детету, (име, презиме, датум рођења, место рођења) наведе и своје податке и као доказ о идентитету приложи  фотографију свог документа (личне карте или пасоша), као и број телефона на који ће га контактирати надлежна полицијска управа, односно полицијска станица.

По извршеној пријави пребивалишта за њихово новорођено дете, родитељи ће добити повратно обавештење.

 

У случају да родитељи имају различите адресе пребивалишта, у складу са одредбама Закона о пребивалишту и боравишту грађана, неопходно је да родитељ на чијој адреси се врши пријава пребивалишта детета у свом обраћању наведе ту чињеницу, након чега ће Управа за управне послове Министарства унутрашњих послова извршити најаву оба родитеља ради одласка у надлежну полицијску управу, односно полицијску станицу,  где ће поднети захтев за пријаву пребивалишта детета уз сагласност другог родитеља.

 

ddd