П О З И В за прикупљање понуда за набавк у услуга Изра да К ТП за држави пут II А реда (ДП II А бр.217), кроз насељено место Сокобања

19.10. 2020. Преузми позив ОВДЕ

21.10. ДОПУНА П О З И В А
за прикупљање понуда за набавк у услуга Изра да К ТП за држави пут II А реда (ДП II А
бр.217), кроз насељено место Сокобања OВДЕ

ddd