Одлуке у 2017. години

Одлука о буџету општине Сокобања за 2018. годину ОВДЕ

III РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ОВДЕ

1. СЕТ ПОРЕСКИХ ОДЛУКА за 2018. годину

1. ОДЛУКA о висини стопе  пореза на  имовину у општини Сокобања ОВДЕ
2. ОДЛУКА о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Сокобања ОВДЕ
- Измена Одлуке ОВДЕ
3.ОДЛУКA о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на  територији општине Сокобања ОВДЕ
4. ОДЛУКA о висини стопе амортизације  за утврђивање пореза на имовину на непокретности  на територији  општине Сокобања ОВДЕ
5. ОДЛУКA о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Сокобања ОВДЕ

6.КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКАИ НАМЕШТЕНИКА
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ОВДЕ
 

ddd