Електронски обрасци

elektronski obrasci

Kатегоризација угоститељских објеката

 

Домаћа радиност (соба, кућа и апартман)

ЗАХТЕВ за категоризацију соба, апартмана и кућа

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ AПАРТМАНА

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ СОБА

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ КУЋАИЗЈАВА о испуњености минималних техничких и санитарно-хигијенских услова за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности

ИЗЈАВА о испуњености санитарно-хигијенских услова (домаћа радиност)

ИЗЈАВА о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - апартман
ИЗЈАВА о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - соба
ИЗЈАВА о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај у домаћој радиности - кућа

Сеоска туристичка домаћинства

ЗАХТЕВ  за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства

ИЗЈАВА о испуњености минималних техничких и санитарно-хигијенских услова за пружање угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству

 

Урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство

ПРОЦЕС ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ - Рок 29.01.2014. Преузми: ЗАХТЕВ, ЗАХТЕВ о могућношћу легализације

ОБРАСЦИ ПОСТУПКА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ОВДЕ
1 - УВИД У ПЛАН - ЗАХТЕВ1 - УВИД У УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН - ТАКСА (350)3 - ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ - ЗАХТЕВ4 -  ПОТВРДА О ИСПРАВЦИ ГРАНИЦА - ЗАХТЕВ4 - ПОТВРДА О ИСПРАВЦИ ГРАНИЦА - ТАКСА (350)5 - УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - ТАКСА (350)5 - УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - ЗАХТЕВ6 -  ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА - ЗАХТЕВ6 - ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА- ТАКСА (350)

7 - УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ - ТАКСА (350)

7 - УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ - ЗАХТЕВ

8 - УСЛОВИ ЗА ИСПРАВКУ ГРАНИЦА - ТАКСА (350)

8 - УСЛОВИ ЗА ИСПРАВКУ ГРАНИЦА - ЗАХТЕВ9 - УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ - ЗАХТЕВ

9 - УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ - ТАКСА (350)

10 -  ПОТВРЂИВАЊЕ  ПРОЈЕКТА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ - ЗАХТЕВ

10 - ПОТВРЂИВАЊЕ  ПРОЈЕКТА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ - ТАКСА (350)

11 - ОВЕРА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА - ТАКСА (350)11 - ОВЕРА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА - ЗАХТЕВ

11 - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ О УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКТА - ЧЛАН 168

14 - ЗАХТЕВ О УТВРЂИВАЊУ ВРЕМЕНА ГРАДЊЕ - СТАТУС ОБЈЕКТА

18 - ЗАХТЕВ ЗА УВЕРЕЊЕ О ПОСЕБНИМ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКТА

21 - УГРАДЊА УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА -  ЗАХТЕВ

22 - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА - ЧЛАН 144

23 - ЗАХТЕВ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА - ЧЛАН 167

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВ.УВЕРЕЊА-ЕПС ЈКП ПТТ (350)