Фонд за развој пољопривреде

fond za razvoj poljoprivrede

15.11.2013. КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА

15.11.2013. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ

15.11.2013. КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА

У складу са националном стратегијом Руралног развоја и потребама општинe, Локална самоуправа Сокобања је 25.5.2009.године основала Фонд за развој пољопривреде општине Сокобања.Циљеви оснивања

- подстицање развоја пољопривреде у општини Сокобања путем кредитне подршке пројектима из области пољопривреде и едукације произвођача

- Унапређење и развој задругарства

- Унапређење и развој пољопривредних удружења

- Унапређење и развој прерађивачких капацитета

- Унапређење и развој примарне пољопривредне производњеОргани управљања

Орган управљања Фонда је Управни одбор Фонда кога чинипредседник и осам чланова. Преседника и чланове Управног одбора као и председника и чланове Надзорног одбора (преддседник и два члана) именује СО Сокобања.Одговорно лице

Председник управног одбора

Јасмина Илић ПаљевићПрограм рада Фонда за 2010. годину

Захтев за промену намене земљишта