Информативне радионице у селима Врмџа и СесалацУ оквиру пројекта „Социјална инклузија - Подршка за будућност“ који реализује општина Сокобања у партнерству са општином Књажевац, Регионалном агенцијом за развој источне Србије – РАРИС, Центром за друштвено одговорно предузетништво – ЦДОП – Rural Hub, Националном службом за запошљавање – филијала Зајечар уз финансијску подршку Немачке агенције за техничку сарадњу GIZ, одржане су информативне радионице у селима општине Сокобања – Врмџи и Сесалцу.


Заинтересованим лицима презентовани су циљеви пројекта као и техничко-административни детаљи везани за пријаву и учешће у пројекту. Радионице су одржане у зградама месних заједница.


Пројекат су присутним презентовали чланови пројектног тима.


У наведеним селима највише интереовања je показано за пројекте везане за сеоски туризам као и производњу пољопривредних производа намењених туристима.
ddd