Избори 2016

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

р.бр Документ Датум
1 Сет образаца за спровођење локалних избора 07.03.2016
2 Упутство за попуњавање EXCEL табеле 07.03.2016
3 РОКОВНИК за вршење изборних радњи 11.03.2016
4 Захтев за акредитацију 24.03.2016
5 О Д Л У К A о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије 25.03.2016
6 Бирачка места Сокобања - 2016 05.04.2016.
7 Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ
НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА,
РАСПИСАНИМ ЗА 24. АПРИЛ 2016. ГОДИНЕ
06.04.2016
8 О Д Л У К У о накнадама чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу који су именовани на предлог подносилаца изборних листи за избор одборника Скупштине општине Сокобања расписаних за 24. април 2016. године 06.04.2016
9 ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 13.04.2016
10 О Д Л У К A о накнадама начелнику и запосленима у Општинској управи општине Сокобања, ангажованим на пословима спровођења избора за одборника Скупштине општине Сокобања расписаних за 24. април 2016. године 13.04.2016
11 ОДЛУКА о утврђивању броја, облика, изгледа гласачких листића и контролног листа, контроле штампања, преузимања, достављања и руковања  гласачким листићима и осталог изборног материјала за изборе за одборнике Скупштине општине  Сокобања расписане за 24. април 2016. године 18.04.2016
12 О Д Л У К У о објављивању коначног броја бирача за подручје општине Сокобања за избор одборника Скупштине општине Сокобања
расписаних за 24 април 2016. године
23.04.2016
13 Записник о раду Изборне комисије општине Сокобања на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Сокобања одржаних 24. априла 2016. године 25.04.2016
14 Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ МАНДАТА 05.05.2016
15 ОДЛУКA о измени Одлуке о накнадама за рад у Изборној комисији општине Сокобања на  спровођењу избора за одборника Скупштине општине Сокобања расписаних за 24. април 2016. године 16.05.2016

Пратећи документи:

Општинска изборна комисија општине Сокобања ОВДЕ
Закон о локалним изборима ОВДЕ
Приручник о споровођењу локалних избора СКГО ОВДЕ