Почетак пружања услуга Центра за каријерно вођење Средње Школе "Бранислав Нушић" у Сокобањи

У oквиру прojeктa “Пoдршкa зa будућнoст“  у току априла 2018. године, у три дводневне сесије  (11. и 12.04, 18 и 19.04 и 25. и 26.04.) одржане су едукативне радионице – практични тренинзи за учеснике пројекта из следећих области: пословни бонтон, промоција и паковање, финансијско рачуноводство и информатичка обука.

Обуку су одржали професори Центра за каријерно вођење и саветовање Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи. Обука је одржана у просторијама Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи.


Практична знања и вештине из горе наведених области стекло је укупно 42 учесника пројекта „Подршка за будућност“. Према речима професора Центра за каријерно вођење и саветовање Средње школе „Бранислав Нушић“, полазници су стекли основна знања и вештине из области економије и информатичких технологија неопходне за самостално вођење сопственог бизниса и пословања.

У току маја 2018. године предвиђено је да особље Центра за каријерно вођење и саветовање Средње школе „Бранислав Нушић“ пружи индивидуалне саветодавне услуге полазницима пројекта у циљу успешне припреме бизнис планова и пријавних формулара за конкурс за доделу средстава који ће за учеснике пројекта бити расписан током јуна 2018. године.

ddd