Решења о озакоњењу

1  Aleksić Zorica i Zvezdan, broj 02 351-581/2010 od 2.3.2016.godine
2  Perišić Saša, broj 02 351-43/2016 od 7.3.2016.godine
3  Živanović Mirjana i Spasić Snežana, broj 02 351-323/2013 od 17.3.2016.godine
4  Jevrić Vesna i Oliver, broj 02 351-640/2010 od 23.3.2016.godine
5  Mijatović Milena, broj 02 351-10/2016 od 24.3.2016.godine
6  Milivojević Saša, broj 02 351-201/2006 od 19.4.2016.godine
7. Benić Svetolik, broj 02 351-487/2003 od 22.4.2016.godine
8. Anđelković Živojin, broj 02 351-91/2016 od 19.4.2016.godine
9. Anđelković Duško, broj 02 351-65/2016 od 12.5.2016.godine
10.Milovanović Dragan i Slavica,  broj 02 351-116/2016-1 od 13.5.2016.godine
11.Milovanović Dragan,  broj 02 351-116/2016-2 od 13.5.2016.godine
12.Janković Aleksandar,  broj 02 351-28/2016 od 16.5.2016.godine
13.Milovanović Budimir, broj 02 351-83/2014 od 28.4.2016.godine
14. Nikić Miloš i Milojka, broj 02 351-535/2010 od 18.5.2016.godine
15.Ilić Zoran, broj 02 351-73/2016 od 17.5.2016.godine
16. Pantić Boban, broj 02 351-119/2016 od 17.5.2016.godine
17. Milovanović Dragiša, broj 02 351-101/2010 od 26.5.2016.godine
18. Petrović Željka, broj 02 351-332/2003 od 31.5.2016.godine
19. Stojkovic Ana, broj 02 351-85/2014 od 31.5.2016.godine
20. Stevanović Bratislav, broj III 02 351-105/2010 od 2.6.2016.godine
21. Aleksić Zvezdan i Zorica, broj III 351-183/2016 od 2.6.2016.godine
22. Pejčić Dragoslav, broj III 02 351-407/2010 od 3.6.2016.godine
23. Pavlović Nebojša, broj III 02 351-101/03 od 8.6.2016.godine
24. Tepavac Gordana, Smiqković Biserka i Miodrag, broj III 02 351-58/03 od 8.6.2016.godine
25. Milićević Saša, broj III 02 351-306/13 od 9.6.2016.godine
26. Pavlović Nebojša, broj III 02 351-101/03 od 8.6.2016.godine
27. Milojković Aleksandar i Tasić Marija , broj III 02 351-727/2010 od 9.6.2016.godine
28. Tasić Marija, broj III 02 351-892/2010 od 10.6.2016.godine
29. Radivojević Saša, broj 02 351-115/2016 od 30.5.2016.godine
30. Milisavljević Miodrag, broj III 02 351-179/2016 od 1.7.2016.godine
31.Milisavljević Miodrag, broj III 02 351-89/2014 od 22.6.2016.godine
32. Janošević Dejan, broj III 02 351-328/2013 od 17.6.2016.godine
33. Milovanović Dragiša, broj III 02 351-101/2010 od 26.5.2016.godine
34. Vujanović Sima, broj III 02 351-352/2003 od 17.6.2016.godine
35. Petrović Tomislav, broj III 02 351-377/2010 od 17.6.2016.godine
36. Milošević Jasmina, broj III 02 351-866/2010-2 od 17.6.2016.godine
37. Milošević Siniša, broj III 02 351-328/2013 od 17.6.2016.godine
38. Oština Sokobanja, broj 02 351-232/2014 od 18.7.2016.g
39. Urošević Sibinka i Slobodan, III 02 351-93/2014 od 18.5.2016.g.
40. Radovanović Dragoslav, III 02 351-174/2010 od 14.6.2016.g.
41. Malidžan Dragana, III 02 351-222/2009 od 20.7.2016.g.
42. Reeg Jovanka, broj 02 351-181/2016 od 19.7.2016.godine
43. Stamenković Biserka, broj III 02 351-561/2003 od 20.7.2016.godine
44. Petković Miroslav, broj III 351-70/2016 od 25.7.2016.godine
45. Radosavljević Raka, broj III 351-458/2010 od 22.8.2016.godine
46. Bogdanović Zdravko, broj III 351-566/2010 od 25.8.2016.godine
47. Milošević Nikolica i Stojiljković Miladinka, broj III 02 351-325/2013 od 15.9.2016.godine
48. Stojiljković Srbobran, broj III 02 351-310/2010 od 15.9.2016.godine
49. Pavlović Miroljub i Javorka, broj III 02 351-546/2010 od 15.9.2016.godine
50. Rajić Bogoljub, broj III 02 351-480/2003 od 16.9.2016.godine
51. Nikodijević Stojan, broj III 02 351-150/2003 od 30.9.2016.godine
52. Pavlović Veroljub, broj 02 351-594/2003 od 6.6.2016.g
53. Zdravković Miodrag i Jevtić Slađenka,  broj III 02 351-55/2014 od 30.11.2016.g.
54. Đorđević Slobodan, III 02-351-84/2014 od 14.12.2016.
55. Veljković Stanković Jelena i Veljković Spomenka, Broj III 02 351-507/2010 od 4.1.2017.g.,
56. Blagojević Dragoslav, broj III 351-473/2010 od 9.1.2017.g.
57. Jovanović Mihajlo, broj III 351-295/2009 od 9.1.2017.g.
58. Mirković Nevena, 351-12/2014 od 16.1.2017.
59. Milenković Predrag i Rade, 351-234/2010 od 16.1.2017.g.
60.Đorđević Goran, 351-30/2016 od 25.1.2017.g.
61.Milenković Ljubiša, 351-49/2014 od 25.1.2017.g.
62.Rašić Biljana, III 02 351-8/2016 od 28.12.2016.g.
63. Milenović Milovan, 351-498/2010 od 1.2.2017.g.
64. Богојевић Дрена 02 351-222/2010 од 02.02.2017. године
65. Милетић Анка- Будимир број 02 351-487/2010 од 03.02.2017. године
66. Милић Момчило, Небојша и Саша  III 02 351 - 639/2003 06.02.2017. године
67. Јовановић Горољуб III 02 351-193/2016
68. Лујић Невенка из Сокобање и Недељковић Боба из Београда III 02 351-37/2014 од 02.02.2017. године
69. Стојковић Зоран III 02 351-215/2009 од 30.01.2017. године
70. Đokić Ljiljana III 351 - 117/2016 od 30.01.2017. godine
71. Nikolić Goran i Snežana, Sokobanja III 02 351-310/2015 od 02.02.2017. godine
72. Simonović Miroslava III 02 351-706/2003 od 30.01.2017. godine
73. Mirković Božidar, 351-196/201 od 7.2.2017.g.
74. Kostić-Milanović Liljana, 351-613/2010 od 7.2.2017.g.
75. Миловановић Драгослав 351-627/2010 од 06.02.2017. године
76. III 02 351-119/2014 Andrić Jelenko, Sokobanja 10.02.2017.
77. III 02 351-319/2010 Stojković Zoran 09.02.2017.
78. III 02 351-226/2010 Симеуновић Алекса-Стана од 14.02.2017. године
79. Bjelić Jovanka, 351-214/2016 od 21.2.2017.g.
80. Bjelić Jovanka i Slobodan, 351-215/2016 od 20.2.2017.g.
81. Stojanović Mladen III 02 351-303/2009 od 20.02.2017. godine
82. Ilić Boban III 02 351-690/2003 od 13.02.2017. godine
83. Svetozarević Srđan, Ivanka i Dinić Dragana III 02 351-792/2010  od 22.02.2017. godine
84. Milovanović Zoran i Radomir, Pandurov Milinka III 02 351 - 588/2010
od 23.02. 2017. godine
85. Alilković Bojan III 02 351 - 773/2010 od 22.02.2017. godine
86. Vujić Paun, 02 351-467/2003 od 21.2.2017.
87. Eminović Emin, III 02 351--266/2013 od 21.2.2017.g.
88. Lujić nevenka, 351-44/2016 od 2.3.2017.g
89. Milijić Zoran iz Nozrine III 02 351-292/2003 od 02.03.2017. godine
90. Nikolić Lozan i Nikolić Dragana III 02 351-183/2010 od 02.03.2017. godine
91. Branković Mirko III 02 351-699/2010 od 02.03.2017. godine
92. Petrović Zvonko III 02 351-628/2003 od 03.03.2017.godine
93. Živković Zoran i Živković Slobodanka III 02 351-728/2010 od 27.02.2017. godine
94. Stojković Stojan III 02 351-968/2010 od 27.02.2017. godine
95. Stojković Stojan III 02 351-969/2010 od 27.02.2017. godine
96. Ivić Ljubiša i Ivić Vera III 02 351-9/2014 od 27.02.2017. godine
97. Stojanović Radoslav III 02 351-238/2010 od 03.03.2017. godine
98. Đorđević Radoslav III 02 351-525/2010 od 06.03.2017. godine
99. Ilić Anđelko i Ilić- Paljević Jasmina III 02 351-221/2010 od 08.03.2017. godine
100. Nešić Miodrag        III 02 351-206/2010 od 09.03.2017. godine,
101. Milutinović Toplica III 02 351-201/2009 od 08.03.2017. godine,
102. Todorović Goran     III 02 351-66/2014 od 08.03.2017. godine,
103. Nešić Miodrag        III 02 351-206/2010 od 09.03.2017. godine,
104. Milutinović Toplica III 02 351-201/2009 od 08.03.2017. godine,
105. Todorović Goran     III 02 351-66/2014 od 08.03.2017. godine,
106. Popović Trivo III 02 351-104/2010 od 10.03.2017. godine
107. Radosavljević Dušica III 02 351-402/2003 od 10.03.2017. godine
108. Stanković Života III 02 351-29/2010 od 14.03.2017. godine
109. Milovanović Aleksandar III 02 351-311/2013 od 05.04.2017. godine
110. Milošević Marjan III 02 351-112/2014 od 10.04.2017. godine
111. Janošević Aleksandar i Jelena III 02 351-39/2017 28.04.2017.
112. Đorđević Stanica III 02 351-201/2003 od 26.04.2017. godine
113. Jakovljević Goran III 02 351-244/2014 od 05.04.2017. godine
114. Atanasković Momčilo III 351-231/2016 od 20.04.2017. godine
115. Mladenović Jovan III 02 351 674/2003 od 15.03.2017. godine
116. Petković Bratislav III 351-300/2016 od 12.04.2017. godine
117. Vasić Božidar III 02 351-619/2010 od 27.04.2017. godine
118. Vasić Božidar III 02 351-494/2010 od 28.04.2017. godine
119. Milojković Gvozdena, 351-30/2017, od 25.5.2017.godine
120. Isaković Nikola, 351-147/2017, od 01.06.2017. godine
121. Tomić Pilipović Dragana, 351-317/2016 od 01.06.2017. godine
122. Pribaković Svetlana  III      351-281/2016 od 07.06.2017.
123. Milojković Gvozdena III-02-351-30/  2017 od 25.05.2017.
124. Ljubiša Maksimović  III-02-351-512/2016 od 06.06.2016
125. Isaković Nikola         III-02-351-147/2017 od 01.06.2017.
126. Paskaš Mirjana         III-02-351-511/2016 od 05.06.2017.
127. Mijailović Dragan       III-02-351-95/2014 od  22.05.2014.
128. Golubović Vojislav i Milijana III-02-351-497/2016 od 05.06.2016
129. Milinković Plovdina i Drago   III-02-351-46/2017 od 31.05.2017
130. Tmoć Pilipović Dragana  III 02 351-317/2016 od 01.06.2017.
131. Dimitrijević Stanka i Žarko III 02 351-937/2010 od 18.05.2010.
132. Бјелић Јованкa III 02 351-215/2016 07.06.2017
133. Милојковић Бошкo III 02 351-354/2010  22.05.2017
134. Вода Синђелић“ РУЦ „Ждрело III 02 351-412/2016 20.06.2017
135. Вукaдиновић Вуји  06.07.2017. III 02 351-41/2017
136. Ђорђевић Николи 26.06.2017. III 02 351-210/2006
137. Миладину Јанковићу  23.06.2017 III 02 351-28/2017
138. Милосавељевић Александру  15.06.2017 III  351-71/2016
139. Бошку Мирковићу 06.06.2017. III 02 351-512/2016
140. Радосављевић Дарка  06.07.2017 III 02 351-467/2016.
141. Глигоријевић Госпави и Глигоријевић Томиславу 30.06.2017 III 02 351-189/2014
142. Marijanović Desanka III 02 351-288/2003 od 14.03.2017. godine
143. Dimitrijević Boško III 02 351-228/2010 od 15.03.2017. godine
144. Filipović Biserka III 02 351-824/2003 od 28.03.2017. godine
145. Marković Vukašinka III 02 351-331/2003 od 14.03.2017. godine
146. Antić Miomir III 02 351-151/2003 od 09.03.2017. godine
147. Арсић Александар и Владимир III 351-403/2016 од 23.03.2017.
148. Панајотовић Аца III 351-176/2010 од 17.02.2017
149. Топаловић Љиљана  III 351- 177/2016 од 09.03.2017
150. Петковић Драгиша и Радмила III 351- 190/2016 од 08.03.2017
151. Миљковић Живојин 02 351- 17/2017 од 06.04.2017
152. Милисављевић Зоран III 351- 337/2013 од 30.03.2017
153. Јанковић Марија и Зорица III 351- 777/2010 од 29.12.2016.
154.Петковић Драгиша и Радмила III 351- 177/2016 од 09.03.2017
155. Марковић Вукашинка III 02 351- 331/2003 од 14.03.2017
156. «Гас Оил» III 351- 216/2016 од 29.03.2017
157. Урошевић Слободан III 02 351- 229/2016 од 26.04.2017
158. Тодоровић Драгица III 02 351- 137/2014 од 05.04.2017
159. Реег Јованка III 351- 140/2016 од 19.07.2016
160. Богосављевић Драган 02 351- 224/2003 од 24.11.2016
161. Миленковић Златкa III 351- 200/2016 од 31.01.2017
162. Стојковић Дејан III 351- 160/2016 од 22.06.2016163
164. Јовановић Михајло III 351- 295/2009 од 09.01.2017
165. Станојевић Драган III 351- 516/2003 од 14.02.2017
166. Стојковић Бранислав III 02 351- 131/2014 од 19.04.2017
167. Младеновић Горан, Снежана Илић, Благојевић Зоран III 02 351/2014 od 10.07.2017. године
168. Спировски Зорица III 02 351-31/2014 од 17.02.2017. године
169. Стевановић Добрилка III 02 684-/2010 од 21.07.2017. године
170. Обрадовић Миодраг III 02 351-178/2017 од 11.07.2017. године
171. Покрајац Душан III 02 351-123/2014 од 19.07.2017. године
172. Ђурић Добрила III 02 351-349/2014 од 14.07.2017. године
173. Стојановић Градимир III 02 351-252/2016 од 27.04.2017. године
174. Марина Живановић III 02 351-45/2017  од 08.06.2017. године
175. "Азиро" ДОО III 02 351-221/2014 oд 21.04.2017. године
176. Гајић Горан III 02 351-982/2010 од 10.02.2017. године
177. Спировски Зорица III 02 351-31/2014 од 17.02.2017. године
178. Стојановић Градимир III 02 351-252/2016 од 27.04.2017. године
179. Ђурић Добрила III 02 351-349/2014 од 14.07.2017. године
180. Зорица Ђорђевић III 02 351-33/2014 од 28.07.2017. године
181. Mиодраг Обрадовић III 02 351-178/2017 од 11.07.2017. године
182. Стевановић Добрињка III 02 351-684/2010 од 21.07.2017. године
183. Савић Драгиша III 02 351-756/2003 од 28.07.2017. године
184. Илић Смиља III 02 351-7/2017 од 26.07.2017. године
185. Ђорђевић, Божовић Милица и Љубиша III 02 351-297/2016 од 04.08.2017. године
186. Ћирић Биљана III 02 351-663/2010 од 03.08.2017. године
187. Алилковић Марко III 02 351-503/2016 од 02.08.2017. године
188. Николић Зоран и Вера III 02 351-439/2016 од 07.08.2017. године
189. Јанковић Миладин III 02 351-28/2017 од 23.06.2017. године
190. Живковић Мијомир III 02 351-671/2010 од 09.08.2017. године
191. Марковић Драган III 02 351-14/2017 од 09.08.2017. године
192. Јоцић Војкан, Славица, Ивица III 02 351- 81/2017 од 10.08.2017. године
193. Николић Драгослав III 02 351-45/2014 од 10.08.2017. године
194. Динчић Слободан III 02 351-245/2013 од 11.08.2017. године
195. Радловачки Миливоје III 02 351-120/2017 од 14.08.2017. године
196. Милошевић Тихомирка III 02 351-78/2014 од 15.08.2017. године
197. Алексић Флорика III 02 351-130/2016 од 17.08.2017. године
198. Стојановић Драгиша III 02 351- 716/2010 од 17.08.2017. године
199. Марјановић Мицхел III 02 351-601/2003 од 18.08.2017. године
200. ДОО "3М" III 02 351-99/2014 од 18.08.2017. године
201. Џамић Радољуб III 02 351-160/2017 21.08.2017 године
202.Миодраг Срејић III 351-397/2010 23.08.2017 године
203. Миодраг Раденковић III 351-240/2010 23.08.2017 године
204. Јанковић Љубинка III 02 351-565/2003 24.08.2017 године
205 Ђорђевић Властимир III 351-6/2017 24.08.2017 године
206.Ћирић Угљеша III 351-54/2017 24.08.2017 године
207. Милијић Радојица и Слађана III 351-780/2010 28.08.2017 године
208. Стефком ДОО III 02 351-243/2016 28.08.2017 године
209. Јовић Горан III 02 351-699/2010 29.08.2017 године
210. Марковић Србијанка III 351-66/2010 30.08.2017 године
211. Живановић Славиша и Јоца III 351-484/2010 31.08.2017 године
212. Матић Светлана III 351-277/2009 04.09.2017 године
213. Ивана Лукић III 02 351-156/2017 04.09.2017 године
214. Живота Томић III 02 351-205/2017 04.09.2017 године
215. Тодоровић Радослав III 02 351-301/2013 05.09.2017 године
216. Богојевић Небојша III 02 351-896/2010 06.09.2017 године
217. Лазаревић Вукосава III 02 351-228/2009 08.08.2017 године
218. Петковић Слађан III 08 351-68/2017 12.09.2017 године
219. Филиповић Александар III 02 351-231/2017 12.09.2017 године
212. Кнежевић Драган III 02 351-230/2017 12.09.2017 године
213. Конатар Миленко III 02 351-427/2010  13.09.2017. године
214. Ђокић Весна III 02 351-305/2017 13.09.2017. године
215. Иванић Бојана III 02 351-505/2016  14.09.2017. године
216. Степановић Новица и др III 02 351-441/2003  15.09.2017.године
217. Владисављевић Данка III 02 351-111/2014  15.09.2017. године
218. Арсић Томислав III 02 351-855/2017  18.09.2017. године
219. Станковић Предраг III 02 351-556/2003  20.09.2017. године
220. Радосављевић Драгиша III 02 351-381/2017  20.09.2017. године
221. Вељковић Душка III 02 351-293/2010 22.09.2017
222. Панајотовић Весна III 02 351-309/2013 25.09.2017
223.Ковачевић Будимир III 02 351-250/2014 25.09.2017.
224. Божиновић Драгиша и др. III 02 351-404/2003 26.09.2017.
225. Трифић Часлав III 02 351-378/2016 26.09.2017.
226. Ердељанов Бојан III 02 351-378/2016 28.09.2017.
227. Миљковић Новица III 02 351-384/2017 02.10.2017.
228. Савић Бранка III 02 351-357/2017 03.10.2017.
229. Боранић Драгиша III 02 351-311/2009 03.10.2017.
230. Бркић Косана III 02 351-82/2017 03.10.2017.
231. Петровић Драган III 02 351-59/2017 04.10.2017.
232. Стојановић Живорад III 02 351-293/2013 04.10.2017.
233. Ивковић Божидарка III 02 351-164/2016 05.10.2017.
234. Ивковић Божидарка III 02 351-163/2016 05.10.2017.
235. Марјановић Вера III 02 351-501/2016 06.10.2017.
236. Митровић Јелка III 02 351-232/2016 09.10.2017.
237. Весић Зоран  III 02 351-9/2010 09.10.2017.
238. Каринчић Славица  III 02 351-967/2010 10.10.2017.
239. Марковић Војкан  III 02 351-245/2010 10.10.2017.
240. Смиљковић Братислав  III 02 351-583/2010 11.10.2017.
241. Стојковић Бојан  III 02 351-286/2017 12.10.2017.
242. Бошњак Босиљка  III 02 351-192 12.10.2017.
243. Ђорђевић Драгана  III 351-125/2017 16.10.2017.
244. Ристић Саша и Звезданка  III 02 351-96/2014 16.10.2017.
245. Јовановић Павун  III 02 351-444/2017 17.10.2017
246. Павковић Александар  III 02 351-771/2010 17.10.2017.
247. Марковић Предраг  III 02 351-586/2003 18.10.2017.
248. Стојковић Драгојло  III 02 351-873/2017 19.10.2017.
249. Милетић Саша и др.  III 02 351-424/2016 19.10.2017.
250. Милетић Гордана  III 02 351-280/2009 23.10.2017.
251. Поповић Драгослав  III 02 351-580/2017 24.10.2017.
252. Игњатовић Радмила  III 02 351-15/2017 25.10.2017.
253. Миладиновић Љубомир  III 02 351-109/2010 25.10.2017.
254. Ђорђевић Јовка  III 02 351-64/2017 27.10.2017.
255. Стојковић веселин  III 02 351-704/2010 30.10.2017.
256. Марковић Милка  III 02 351-851/2010 31.10.2017.
257. Миливојевић Верослава  III 02 351-223/2009 01.11.2017.
258. Стојановић Зоран и др.  III 02 351-222/2003 02.11.2017.
259. Крстић Бајић Данијела  III 02 351-298/2017 02.11.2017
260. Илић Добривоје III 02 351-121/2017 06.11.2017.
261. Живковић Божидар III 02 351-87/2010 06.11.2017.
262. Балић Винка III 02 351-373/2010 08.11.2017.
263. Општина Сокобања III 02 351-912/2017 09.11.2017.
264. Миленковић Зоран III 02 351-379/2017 09.11.2017.
265. Динић Срђан III 02 351-188/2017 10.11.2017.
266. Аздејковић Стаменко III 02 351-316/2010 13.11.2017.
267. Илић Гордана и др. III 02 351-138/2017 15.11.2017.
268. Стаменковић Омилинка III 02 351-197/2017 16.11.2017.
269. Панин Витомир III 02 351-294/2010 16.11.2017.
270. Радојковић Мирославa, III 02 351-186/2017 17.11.2017
271. Рајић Душица, III 02 351-366/2010 20.11.2017
272. Рајић Душица, III 02 351-365/2010 21.11.2017
273. Ранђеловић Верица и др. III 351-177/2017 21.11.2017.
274. Селаковић Гојко III 02 351-159/2017 22.11.2017.
275. Тасић Братислав III 02 351-359/2016 23.11.2017.
276. Гојковић Авионка III 02 351-156/2017 27.11.2017.
277. Јовановић Лидија III 02 351-408/2010 29.11.2017.
278. Стојановић Стојан, III 02  29.11.2017. 
279. Глигоријевић Миљко и др.III 02 351-128/2017 30.11.2017.
280. Анђелковић Драгица III 02 351-16/2017 30.11.2017
281. Јанковић Слађана III 02 351-3/2014 04.12.2017
282. Бабина Миланка III 02 351-862/2010  08.12.2017.
283. Живковић Неготинка III 02 351-320/2017 08.12.2017
284. Станојевић Драгана, III 02 351-104/2017 08.12.2017
285. Петровић Жикић Зорица III 02 351-97/2017 11.12.2017.
286. Милојевић Драгиша III 02-351-549/2010 12.12.2017.
287. Николић Радован III 02 351-88/2010 13.12.2017.
288. Стојановић Неша III 02 351-89/2010 13.12.2017.
289. Стојадиновић Менче III 02 351-386/2017 18.12.2017.
290. Атанасковић Момчило III 02 351-924/2017 18.12.2017.
291. Драган Јовановић III 02 351-280 /2017 21.12.2017.
292. Марковић Зоран III 02 351-770/2017 21.12.2017.
293. Никодијевић Веселин III 351-643/2017 од 22.12.2017.
294. Бошковић Славиша III 02 351-414/2017 од 25.12.2017.
295. Радивојевић Радан и Душица III 02 351-868/2010 26.12.2017
296. Милосављевић Братислав III 02 351-146/2017 27.12.2017
297. Василијић Зорица 02 351-99/2017 од 28.12.2017.
298. Анђелковић Ружица III 02 351-131/2017 од 03.01.2018
299. Милисављевић Милан III 02 351-565/2017 од 03.01.2018. 
300. Радисављевић Вера III 02 351-737/2003 04.01.2018.
301. Милосављевић Ненад III 02 351-917/2017 05.01.2017.
302. Ђурић Угљеша  III 02 351-842/2017 08.01.2018.
303.Димитријевић Аца III 02 351-83/2017 10.01.2018.
304.Стојановић Радомирка III 02 351-518/2010 16.01.2018.
305.Алексић Момир III 02 351-238/2016 19.01.2018.
306.Јоцић Милетић III 02 351-478/2017 19.01.2018.
307.Петровић Димитрије III 02 351-508/2017 24.01.2018.
308.Јевтић Живота III 02 351-926/2017 01.02.2018.
309.Милојевић Драгиша III 02 351-190/2017 02.02.2018.
310.Сревановић Слободан и др III 02 351-227/2014 02.02.2018.
311.Богојевић Сузана III 02 351-112/2017 07.02.2018.
312.Милојковић Боривоје III 02 351-138/2003 09.02.2018.
313.Еминовић Егзаир и Силвер III 02 351-260/2017 14.02.2018
314.Атанасковић Радомир и др. III 02 351-578/2010 20.02.2018.
315.Драгиша Ђорђевић III 02 351-554/2017 23.02.2018.
316.Милутиновић Јовица и др III 02 351-457/2010 23.02.2018.
317.Небојша Костић III 02 351-148/2003 01.03.2018.
318.Миладинка Стојиљковић III 02 351-150/2017 01.03.2018.
319.Србобран Стојиљковић III 02 351-166/2016 02.03.2018.
320.Славко Шљивић III 02 351-167/2016 05.03.2018.
321.Радмила Благојевић III 02 351-910/2017 07.03.2018.
322. Слободан Михајловић III 02 351-741/2010 08.03.2018.
323.

ddd