Teрмини консултација за припрему бизнис планова за учеснике пројекта

Консултације за припрему бизнис планова за учесника пројекта "Социјална инклузија-Подршка за будућност" биће одржани у просторијама Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи у следећим терминима:


1. Обука – Кораци у регистрацији привредног друштва, послови платног промета и рад са готовим новцем
Реализатори обуке: Биљана Младеновић, Иван Богдановић
Четвртак – 14:00 до 16:00

2. Обука - Пословни бонтон, промоција и паковање
Реализатори обуке: Валентина Ракић, Ана Ђорђевић
Четвртак: 12:00 до 14:00

3. Обука – информатика
Реализатори обуке: Звонко Митић, Марко Богићевић
Среда: 14:00 до 16: 00
ddd