Туристичка инспекција

Препоруке корисницима угоститељских услуга
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Информација ЈЛС о повереним пословима

Годишњи план туристичког инспектора за 2018. годину: ОВДЕ

Контролна листа 04 Угоститељи ОВДЕ

Контролна листа 04-02 Домаћа радиност ОВДЕ

Контролна листа 05 Домаћа радиност ОВДЕ

Контролна листа 06 Сеоска туристичка домаћинства ОВДЕ

Контролна листа 04-01 Уг.објекти храна и пиће ОВДЕ

Контролна листа 04-03 За исхрану и пиће и смештај ОВДЕ

ddd