ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

3. Март, 2017

.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА СОКОБАЊА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 013-1/2017
Датум: 03.03.2017. године
С О К О Б А Њ А


На основу Одлуке о расписивању избора за Председника Републике Србије 01број 013-541/17 од 02.03.2017. године (“Сл.гласник РС“, бр.15/17),  који ће се одржати 02.априла 2017.године,  сходно чл. 4., 5.,14.,15. и 21.  Закона о јединственом бирачком списку (“Службени гласник Републике Србије“ број 104/09 и 99/11) Општинска управа општине Сокобања, д а ј е с л е д е ћ е
.
ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

.

Обавештавају се грађани општине Сокобања који имају пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања и опште бирачко право (навршених 18 година живота) да могу вршити увид, поднети захтев за упис, брисање измену, допуну или исправку података у Јединственом бирачком списку-делу бирачког списка који се води за општину Сокобања, поводом расписаних избора за избор Председника Републике Србије, који ће се одржати 02. априла 2017. године.

Обавештавају се интерно расељена лица која су пријавила боравак на подручју општине Сокобања  да могу вршити увид,  поднети захтев  за упис, брисање, измену, допуну или исправку података у Јединственом бирачком  списку-делу бирачког списка који се води за општину Сокобања.

  Од проглашења кандидата право на увид у бирачки списак има и овлашћено  лице  у складу са Законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани, уз прилагање овлашћења и доказа.
  Грађани  могу, најкасније 5 (пет) дана пре закључења бирачког списка,  односно 11. марта 2017.године до 24,00 часа поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).
 По овом захтеву грађанина решење доноси Општинска управа на чијој  територији бирач има боравиште у земљи (изабрано место гласања).
 Бирачи који имају боравиште у иностранству преко дипломатско-конзуларног представништва РС могу, најкасније 5 (пет) дана пре закључења Јединственог бирачког списка,  11.марта 2017.године до 24,00 часа, поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати у иностранству.
 Увид у Јединствени бирачки списак-део бирачког списка који се води за Општину Сокобања може се извршити непосредно у згради Општинске управе општине Сокобања ул. Светог Саве бр.23, у канцеларији бр. 22 сваког радног дана од 08:00 до 15:00 часова и суботом од 08:00 до 14:00 часова.
Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интерент страници  Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs.) уношењем  података о јединственом матичном броју грађана.
  Свака промена у бирачком списку мора да се заснива на одговарајућем решењу.

 Решења на којима се заснивају промене у  бирачком списку  доноси Општинска управа општине Сокобања  до 17. марта 2017. године, до 24:00 часа, када се бирачки списак  закључује.

  Од 18. марта 2017. године до 30.марта 2017. године до 24:00 часа,  решења на којима се заснивају промене у бирачком списку врши Министарство  државне управе и локалне самоуправе, а захтеви за вршење ових  промена подносе се  Министарству или Општинској управи  општине Сокобања.
НАПОМЕНА:Посебно се позивају грађани рођени 1999.године (уколико до 02. априла 2017. године навршавају 18 година живота) да се јаве референту за вођење бирачког списка у канцеларију број 22  у згради општине  Сокобања ради уписа у бирачки списак.
.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ    

                                                                     

                                                                        Начелник општинске управе
                                                                                      Марија Јовановић