ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У 2018. ГОДИНИ

8. Децембар, 2017
На основу члана 11. Одлуке о су/финансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Сокобања (Сл.лист општине Сокобања бр.46/16 и 19/17) и  Извештаја  Комисије за преглед и оцену приспелих пријава на Јавни конкурс за финансирање пројеката месних заједница из буџета општине Сокобања од 01.12.2017. године,  председник Општине Сокобања дана  06.12.2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА У 2018. ГОДИНИ