Одржане информативне радионице у селима Богдинац, Бели Поток и Левовик

У оквиру пројекта „Социјална инклузија - Подршка за будућност“ који реализује општина Сокобања у партнерству са општином Књажевац, Регионалном агенцијом за развој источне Србије – РАРИС, Центром за друштвено одговорно предузетништво – ЦДОП – Rural Hub, Националном службом за запошљавање – филијала Зајечар уз финансијску подршку Немачке агенције за техничку сарадњу GIZ, одржане су информативне радионице у селима општине Сокобања – Богдинац, Бели Поток и Левовик.

 
Заинтересованим лицима презентовани су циљеви пројекта као и техничко-административни детаљи везани за пријаву и учешће у пројекту. Радионице су одржане у просторијама месних заједница као и просторијама школа.Пројекат су присутним презентовали чланови пројектног тима.
ddd